Ош пресс-клубу

Мамлекеттик жана коммерциялык сырларды журналисттер кантип чагылдырышат

IMG_4532

25-октябрда «Журналисттер» коомдук бирикмесинин Ош пресс-клубунда  «Мамлекеттик жана коммерциялык сырлар» деген аталыштагы тренинг болуп ѳттү. Тренингди юрист Айгүл Матиева ѳткѳрдү. Тренингде мамлекеттик, коммерциялык, медицинадагы  жана башка сырлар жѳнүндѳ кеңири маалымат берилди. Журналисттер маалыматтын  кайсыл убакта сыр боло турганына   жана маалыматты чагылдыруудагы  чеберчилик, юридикалык маалымдуулук боюнча кѳп суроолорго жооп алалышты.  Мамлекеттик жана коммерциялык сырлар боюнча маалымат берүүдѳгү журналисттердин жоопкерчилиги, журналисттердин  коопсуздугу боюнча кѳптѳгѳн суроолорго жооп алалышты. Катышкан  журналисттердин пикири боюнча тренинг кызыктуу жана пайдалуу ѳттү.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *