Ош пресс-клубу

Пайдалуу

КР журналисттеринин этикалык кодекси

Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодекси  2007-жылдын 8-декабрында журналисттердин Республикалык жыйынында кабыл алынган  2009-жылдын 16-апрелинде журналисттердин Республикалык конференциясында түзөтүүлөр киргизилген.  Кыргызстан журналистинин этикалык кодекси Кыргызстандагы ЖМК кызматкерлеринин адистигине карабастан, алардын этикалык жана кесиптик иш стандарттарын калыптандыруу, журналистиканын кесиптик деңгээлин көтөрүү, ошондой эле…

Этический кодекс журналистов КР

Принят на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года Поправки внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009 года Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят для того, чтобы сформировать этические и профессиональные стандарты работы сотрудников СМИ Кыргызстана независимо от их специализации,…