Ош пресс-клубу

Пайдалуу

КР журналисттеринин этикалык кодекси

Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодекси  2007-жылдын 8-декабрында журналисттердин Республикалык жыйынында кабыл алынган  2009-жылдын 16-апрелинде журналисттердин Республикалык конференциясында түзөтүүлөр киргизилген.  Кыргызстан журналистинин этикалык кодекси Кыргызстандагы ЖМК кызматкерлеринин…

Этический кодекс журналистов КР

Принят на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года Поправки внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009 года Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят для…